Skip to main content

Regulamin wypożyczalni Czas się Weselić

Rozdział I

§1 Postanowienia ogólne

 1. Wypożyczalnia atrakcji i dekoracji Czas się Weselić, zwana dalej Wypożyczalnią, to jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez Annę Walczak, NIP: 1251691189.
 2. Wypożyczalnia ma dwie siedziby stacjonarne:
  • Batorego 10, 05-091 Ząbki;
  • Graniczna 11, 05-540 Krupia Wólka.
 3. Wypożyczalnia nie ma stałych godzin otwarcia. Osobisty odbiór lub zwrot sprzętu możliwy jest po wcześniejszym zarezerwowaniu i umówieniu się na konkretny termin i godzinę.
 4. Sprzęt będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością wypożyczalni.
 5. Klientem wypożyczalni może być każda pełnoletnia osoba, która zaakceptuje regulamin wypożyczalni, zarezerwuje termin oraz wpłaci wymagany zadatek.
 6. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 7. Wraz z wypożyczeniem sprzętu, Klient akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie.
 8. Sprzęt jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku.
 9. Klient zobowiązuje się do zwrócenia sprzętu w takim samym stanie.
 10. W przypadku zniszczenia sprzętu, spowodowanego winą Klienta, Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy.
 11. W przypadku nagłej awarii sprzętu, na którą nie mają wpływu obie strony, Klient otrzymuje zwrot 100% wpłaconych środków.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, Wypożyczalnia ustali z Klientem dalszą drogę postępowania.

§2 Płatności

 1. Numer konta bankowego Wypożyczalni: 62 1160 2202 0000 0003 8667 5056 Czas się Weselić Anna Walczak
 2. Zapłata pozostałego wynagrodzenia następuje:
 • w przypadku odbioru osobistego – najpóźniej w dniu wynajęcia sprzętu
 • w przypadku fotobudek – najpóźniej 30 minut po skończeniu zlecenia
 • w przypadku wysyłki – najpóźniej cztery dni przed datą imprezy

Rozdział II

§1 Fotobudka, Fotolustro, Fotoprzyczepa

 1. Minimalny czas wypożyczenia to 2 h.
 2. Montaż i demontaż sprzętu nie wliczają się do czasu wypożyczenia.
 3. Klient może zarezerwować sprzęt na dłuższy czas. Koszt każdej dodatkowej godziny to 300 zł.
 4. Klient ma również możliwość przedłużenia wypożyczenia w czasie trwania atrakcji.
 5. Personalizowana grafika na wydrukach oraz księdze gości zostanie przygotowana zgodnie z życzeniem Klienta.
 6. W czasie wypożyczenia, Klient ma do swojej dyspozycji nielimitowaną ilość wydruków w formacie 10×15 lub 5×15.
 7. Wynajmujący zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich umówionych dodatków -gadżetów, wybranego przez Klienta tła fotograficznego oraz księgi gości.
 8. Klient zobowiązuje się do zapewnienia animatorom dostępu do napojów bezalkoholowych przez cały czas pracy.
 9. Zdjęcia oraz wydruki zostaną umieszczone w prywatnej galerii najpóźniej po 30 dniach licząc od daty imprezy. Link będzie aktywny przez okres 3 miesięcy licząc od daty przekazania materiału. Zdjęcia będzie można pobrać.
 10. Zapłata wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę uiszczonej wcześniej zaliczki, nastąpi najpóźniej w dniu wypożyczenia.
 11. Transport w promieniu 50 km od siedziby firmy jest w cenie usługi. Powyżej tej liczby kilometrów obowiązuje dopłata liczona 1,5 zł/km w dwie strony.
 12. Dowozimy sprzęt maksymalnie w promieniu 150 km.

Rozdział III

§1 Telefon Życzeń

 1. Klient powinien przetestować sprzęt niezwłocznie po odebraniu/otrzymaniu przesyłki i w razie jakichkolwiek problemów technicznych powinien skontaktować się bezpośrednio z Wynajmującym (tel. 668534504, 516083819).
 2. Cena wypożyczenia obowiązuje za cały weselny „weekend”, czyli np. piątek-poniedziałek lub czwartek-poniedziałek. Odpowiednio, jeśli wesele jest w środku tygodnia wypożyczenie obowiązuje od ostatniego dnia roboczego przed weselem do pierwszego dnia roboczego po imprezie.
 3. Pierwszego dnia roboczego po imprezie Klient powinien nadać Telefon Życzeń wysyłką kurierską zamówioną przez Wynajmującego lub dostarczyć go do siedziby firmy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 4. Klient otrzyma wszystkie nagrania w wersji cyfrowej w ciągu 30 dni licząc od daty odesłania sprzętu.
 5. Zapłata wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę uiszczonej wcześniej zaliczki, nastąpi najpóźniej w dniu wypożyczenia (w przypadku odbioru osobistego) lub cztery dni przed datą imprezy (w przypadku wysyłki).

Rozdział IV

§1 Napisy ledowe

 1. Klient powinien przetestować sprzęt niezwłocznie po odebraniu/otrzymaniu przesyłki i w razie jakichkolwiek problemów technicznych skontaktować się bezpośrednio z Wynajmującym (tel. 668534504, 516083819)
 2. Cena wypożyczenia obowiązuje za cały weselny „weekend”, czyli np. piątek-poniedziałek lub czwartek-poniedziałek. Odpowiednio, jeśli wesele jest w środku tygodnia wypożyczenie obowiązuje od ostatniego dnia roboczego przed weselem do pierwszego dnia roboczego po imprezie.
 3. Pierwszego dnia roboczego po imprezie Klient powinien nadać sprzęt w oryginalnym pudełku/pokrowcu wysyłką kurierską zamówioną przez Wynajmującego lub dostarczyć go do siedziby firmy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
 4. Zapłata wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę uiszczonej wcześniej zaliczki, nastąpi najpóźniej w dniu wypożyczenia (w przypadku odbioru osobistego) lub cztery dni przed datą imprezy (w przypadku wysyłki).

Rozdział V

§1 Dekoracje żarówkowe/Budka telefoniczna/Gry plenerowe

 1. W przypadku odbioru i zwrotu osobistego Klient zobowiązuje się do oddania sprzętu pierwszego dnia roboczego po imprezie.
 2. Dowóz sprzętów przez nas możliwy jest w promieniu maksymalnie 50 km od Ząbek.
 3. Zapłata wynagrodzenia, pomniejszonego o kwotę uiszczonej wcześniej zaliczki, nastąpi najpóźniej w dniu wypożyczenia.

Rozdział IV

§1 Sklep

 1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka i złożenie zamówienia na stronie sklepu.
 2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez niego adres e-mail.
 3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku możliwości potwierdzenia danych Klienta lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia.
 4. Zamówienia produktów fizycznych będą realizowane przez kuriera.
 5. Czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych od wysłania zdjęć (płyta winylowa), 14 dni roboczych od złożenia zamówienia (video album), 30 dni od dnia wesela/imprezy (pendrive), niezwłocznie (produkty cyfrowe). Gdy dany produkt zostanie wyprzedany, wtedy czas realizacji może być wydłużony. Klient zostanie poinformowany o ewentualnym wydłużeniu czasu realizacji.

§2 Gwarancja

 1. Sklep internetowy udziela gwarancji na sprzedawane urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu produktu.
 3. Gwarancja obejmuje wady produktu wynikłe z wad materiałowych lub produkcyjnych.
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez Klienta, takich jak nieprawidłowe użytkowanie, uszkodzenia mechaniczne czy nieodpowiednie konserwowanie urządzenia.

§3 Zwroty i reklamacje

 1. Klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty dostarczenia.
 2. Produkt podlegający zwrotowi musi być w stanie nienaruszonym, kompletnym, w oryginalnym opakowaniu i nie nosić śladów użytkowania.
 3. Produkty spersonalizowane są wyłączone z możliwości zwrotu.
 4. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klient może skorzystać z uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń transportowych lub niezgodności towaru z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od otrzymania przesyłki.